контакти

За връзка с екипa и възможности за реклама в рамките на фестивала, моля пишете на:

sales@sparkfest.bg

За информация и опции за изложители в рамките на фестивала:

contact@sparkfest.bg
За всякакви други идеи и инициативи, можете да използвате и формата за връзка с нас.